فراخوان دوازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور به مناسب چهلمین سال انقلاب اسلامی

فراخوان دوازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور به مناسب چهلمین سال انقلاب اسلامی

تعداد مشاهده : ۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

فراخوان دوازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور به مناسب چهلمین سال انقلاب اسلامی با عنوان

«چهل سال انقلاب اسلامی، بازخوانی گذشته- نگاه به آینده»


١) هدف
ـ تبیین مؤلفه‌های گفتمان دهۀ پنجم انقلاب اسلامی ایران

٢) محورهای کلی
میزگرد١- انقلاب اسلامی از شکل­گیری تا پیروزی (تحلیل تاریخی انقلاب اسلامی)

میزگرد٢- دستاوردها و چالش­های انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته

میزگرد٣- مؤلفه­های گفتمان دهة پنجم انقلاب اسلامی بر اساس فرصتها و چالشهای پیش­رو

٣) محورهای تفصیلی
میزگرد١:
١- میزان و تأثیر مؤلفه ­های فرهنگی، دینی، ملی، اقتصادی و اجتماعی در شکل ­گیری انقلاب اسلامی

٢- انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با سایر انقلابها

٣- نقش و تأثیر تشکل­ها و انجمنهای اسلامی ایرانیان خارج از کشور در پیروزی انقلاب اسلامی

میزگرد٢:
١- دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته در حوزه ­های مختلف

٢- انقلاب اسلامی و نظام بین­ الملل در چهار دهه گذشته

٣- تعاملات کشورهای اسلامی با انقلاب اسلامی ایران (سازنده یا ؟؟)

٤- چالش­ها و آسیب­های انقلاب اسلامی ایران در چهار دهه گذشته (استحاله انقلابیون و عدم انتقال پیام انقلاب و ضعف در اجرای عدالت)

٥- آموزش عالی و دانشگاه در دوران انقلاب اسلامی ایران

٦- دانشجویان و دانشمندان ایرانی خارج از کشور و چهل سال انقلاب اسلامی، (در نگاه متقابل)

میزگرد٣:
١- راهبرد انقلاب اسلامی در نگاه به علم، اقتصاد و فرهنگ در دهه پنجم

٢- اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دهه پنجم (نقش دانشجویان و اساتید در توسعه علم و فناوری و اقتصاد در کشور)

٣- دانشگاه و آموزش عالی تراز در دهه پنجم انقلاب اسلامی

٤- ایجاد زمینه برای نقدهای منطقی و سازنده

٥- مؤلفه­های تغییر در روشهای مدیریتی

٦- انقلاب اسلامی و مدرنیته

٧- انقلاب اسلامی و چالشهای پیش رو

از علاقمندان و دانشجویان و اساتید محترم در حال تحصیل در خارج کشور دعوت می­گردد تا برای حضور در این همایش و ارائه مقاله در محورهای میزگردهای این همایش مشارکت نمایند و در سامانه ثبت نامی این همایش به آدرس ذیل ثبت نام نمایند.

Reg.nahadiran.ir

لازم به توضیح است که برای مقالات برگزیده جوائز ذیل در نظر گرفته شده است:

· مقالات اول تا چهارم، تمام هزینه رفت و برگشت کشور مبدأ به ایران + کمک هزینه سفر به مشهد + اسکان و پذیرایی در شهر مشهد مقدس

· مقالات چهارم تا هشتم، کمک هزینه رفت و برگشت کشور مبدأ به ایران تا سقف ٢ میلیون تومان+ کمک هزینه سفر به مشهد+ اسکان و پذیرائی در شهر مشهد مقدس

· مقالات هشتم تا دوازدهم، کمک هزینه رفت و برگشت کشور مبدأ به ایران تا سقف ١ میلیون تومان+ کمک هزینه سفر به مشهد+ اسکان و پذیرائی در شهر مشهد مقدس

· نفرات و افراد برگزیده، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس+ اسکان و پذیرائی در شهر مقدس


شرایط شرکت و ثبت نام در این همایش:

· فرد متقاضی بایستی حتماً دانشجو در حال تحصیل در خارج از کشور یا استاد یکی از دانشگاههای خارج از ایران باشد و حتما در سامانه همایش ثبت نام نماید

· هرکسی برای ثبت نام می­تواند نهایتاً ٢ نفر همراه (که فقط شامل همسر و فرزند می­باشد) داشته باشد

· کمک هزینه سفر مشهد مقدس فقط به خود دانشجو تعلق می­گیرد (در صورتی که دانشجویی همسرش نیز دانشجو باشد به هر دو نفر کمک هزینه تعلق خواهد گرفت)

· مدت زمان برگزاری همایش ٤ روز خواهد بود

· مبلغ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، ٤ میلیون ریال خواهد بود

· مقالات منتخب در قالب کتاب به چاپ خواهد رسید

. ارائه مقاله دارای امتیاز بیشتری برای تأیید نهایی خواهد بود و صرف ارائه مقاله به معنای حضور در برنامه نمی­باشد

. دوستان بایستی مدارک مبنی بر دانشجویی یا هیأت علمی خود را حتما در سامانه ارائه دهند و عدم ارائه مدرک به منزله انصراف خواهد بود

زمان ثبت نام و ارائه مقاله تا ١٩ خرداد ماه مى باشد.

زمان برگزارى همايش از تاريخ ٣١ تير ماه الى ٣ مرداد ماه ٩٧ خواهد بود.

فراخوان دوازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور به مناسب چهلمین سال انقلاب اسلامی