برگزارى بازديد علمى در انگلستان و سمينار علمى در ايران

برگزارى بازديد علمى در انگلستان و سمينار علمى در ايران

تعداد مشاهده : ۱۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

محققين فعال در خارج از كشور و برقرارى تعامل سازنده بين دانشگاه هاى داخلى و دانشگاه ها و موسسات بين المللى پيشرو در حوزه هاى مختلف علم و فناورى، به همت شاخه علمى انجمن اسلامى دانشجويان بريتانيا، از جناب آقاى دكتر رضا مسيبى بهبهانى، عضو هيئت علمى و رياست سابق دانشكده مهندسى شيمى دانشگاه صنعت نفت، جهت بازديد از مراكز علمى تحقيقاتى دانشگاه هريوت وات اسكاتلند دعوت بعمل آمد. دكتر بهبهانى كه دانشنامه دكتراى خود را در رشته مهندسى شيمى از
انگلستان دريافت كرده اند، با تاليف چندين جلد Surrey دانشگاه كتاب و ارائه بيش از 140 عنوان مقاله منتشر شده در نشريات علمى معتبر داخلى و خارجى، از جمله محققين برجسته و فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى كشور به شمار مى آيند. در طى اين بازديد، ايشان در جريان جديدترين زمينه هاى فعاليت انستيتو مهندسى نفت قرار گرفتند و با حضور در آزمايشگاه هاى تحقيقاتى گروه هاى مختلف پژوهشى اين انستيتو شامل گروه هاى هيدارت گازى، گروه آسيب سازند و ازدياد برداشت با رويه مطالعاتى اين گروه ها آشنا شدند. طى هماهنگى بعمل آمده، از آزمايشگاه ذخيره سازى دى اكسيد كربن دانشكده مهندسى شيمى دانشگاه هريوت وات – كه از مدرن ترين آزمايشگاه هاى حال حاضر در اين عرصه محسوب مى شود – بازديد شد. همچنين، با هدف بهره مندى از توان پژوهشى محققين فعال در اين حوزه، جلسه مشتركى با حضور اساتيد و پژوهشگران فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشيمى اين دانشگاه برگزار گرديد كه در آن در خصوص فرصت زايى پيرامون تعاملات مشترك بين دانشگاه صنعت نفت ايران و انستيتو مهندسى نفت/دانشكده مهندسى شيمى دانشگاه هريوت وات به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. لازم به ذكر است كه در راستاى بهره بردارى حداكثرى از تجربيات ايشان و دستاوردهاى بازديد مذكور، در جلسه اى كه به همت شاخه علمى انجمن اسلامى دانشجويان بريتانيا و با حضور دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعت نفت در محل همايش هاى دانشكده نفت اهواز برگزار گرديد، به بحث و تبادل نظر پيرامون زمينه هاى فعاليت دانشگاه هريوت وات در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى و نيز فرصت هاى پيش رو در خصوص گسترش همكارى هاى مشترك پرداخته
شد.

برگزارى بازديد علمى در انگلستان و سمينار علمى در ايران