بازتاب رسانه ای نشست علمی بررسی چالش های اقتصادی اخیر در ایران

بازتاب رسانه ای نشست علمی بررسی چالش های اقتصادی اخیر در ایران

تعداد مشاهده : ۴۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

بخشی از بازتاب رسانه ای نشست علمی بررسی چالش های اقتصادی اخیر در ایران که به همت انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا برگزار شد:

اقتصاد نیوز (سایت مرجع اقتصاد ایران)

خبرگزاری دانشجو

خبرنامه دانشجویان ایران

مقیم (پایگاه خبری تحلیلی ایرانیان خارج از کشور)
 

بازتاب رسانه ای نشست علمی بررسی چالش های اقتصادی اخیر در ایران